National Limousine Association NLA

Od 17.1.2014 sa spoločnosť Ground Transportation Logistics Management s.r.o. stala hrdým členom NLA.

 

GTLM je prvýou a jedinou spoločnostou spomädzi slovenských firiem členom najväčšej limuzínovej asociácie na svete.